OVK besiktning i bostäder och lokaler  

OVK besiktning​​​​​För att skapa hälsosamma inomhusmiljöer är det alltid otroligt viktigt att man ser till att ventilationssystemet som man har inkopplat fungerar korrekt, detta kan man regelbundet göra på egen hand med då och då måste man även anlita en professionell fackman som kommer ut till er och gör en komplett OVK besiktning​ för att man ska kunna upptäcka fel och brister i god tid så att det inte blir några problem i er bostad eller den lokal som ni har ansvar för. I Plan- och bygglagstiftningen så finns det regler och bestämmelser om att det regelbundet ska utföras obligatoriska funktionskontroller av det ventilationssystemet, även kallat för OVK, detta ska då utföras av en sakkunnig och certifierad funktionskontrollant. 

Därför är det skönt att alltid kunna vända sig till ett företag som OVK Center som har arbetat med detta i många år och har därför kunskap och erfarenhet i exakt vad det är som ska kontrolleras och hur man kan åtgärda eventuella fel och brister snabbt och effektivt hos er, oavsett om ni anlitar dem som bostadsrättsförening, för offentliga lokaler eller privata hem så får ni alltid komplett och personlig service för att ni ska känna er trygga med det arbete som de utför hos just er.​

OVK besiktning för det nationella kvalitetsmiljömålet

Något som man arbetar för att uppnå här i Sverige är det nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö, detta innebär att man inte får utsättas för bland annat höga ljudnivåer, radonhalter eller skadliga luftföroreningar. 

Därför är det viktigt att man alltid är noga med att regelbundet genomföra OVK besiktningar på de bostäder eller lokaler som man ansvarar över. Då är det skönt att kunna vända sig till OVK Center som har lång erfarenhet och kunskap i hur man såväl genomför professionella kontroller som att åtgärda de problem som kan ha uppstått.